Evde Hasta Bakımı İle İlgili Bütün Detaylar

Evde Hasta Bakımı İle İlgili Bütün Detaylar

İnsan, çeşitli nedenlerle hasta olabilir. Hasta kişinin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri bir müddet hastanede yapılır. Fakat çok uzun sürecek olan tedavi söz konusu ise tedaviye evde devam edilir. Hastalığın derecesine göre bakım yapılması gerekebilir. Ciddi rahatsızlığı bulunanların durumu doktorları tarafından değerlendirilerek evde hasta bakımı olarak revize edilir. Hastaların genel durumu dikkate alınarak evde bakımlarının yapılması daha büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Teşhis ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra kronik hastaların takibinin evde yapılması daha sağlıklı olmaktadır.

Bireyin yaşadığı mekanında ciddi bir sağlık problemi olmasa dahi koruyucu tetkik ve sağlık hizmetlerini evde alması daha doğru olmaktadır. Evde hasta bakımı, bireylerin psikolojilerini daha olumlu etkilemektedir. Akut ve kronik hastalığı bulunanlar için en sağlıklı ve en yaygın olanı evde bakımdır. Tıp bilimi günümüzde son derece ilerlemiştir. İlerleyen tıp bilimi hastaların evde kalma isteğinin daha ağır bastığını ifade etmektedir. Uzun süre hastanede kalmak yerine hasta bireyler kendi evlerinde ve sevdikleri insanlarla birlikte olmayı tercih etmektedir.

Ailesinin yanında evde bakımı yapılan kronik hastalık sahiplerinin daha uzun yaşadığı, akut rahatsızlığı olanların ise tedaviye daha erken cevap verdiği ve daha kısa sürede iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Eskiden doktorlarla ve sağlık kurumlarıyla iletişim zordu. Şimdilerde iletişimin kolay olması, medikal ekipmanların daha kolay erişilir olması ve kurulumlarının daha kolay olması nedeniyle evde bakım risk taşımamaktadır. Hastanın güvenliği ve sağlığı tehlikeye atılmadan rahatlıkla evde bakılabilir. Evde hasta bakımı çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

 • Verilecek olan sosyal veya tıbbi olmasına göre
 • Kısa süreli, sosyal hizmetler, tıbbı ağırlıklı ve uzun süreli bakım gibi süresine göre
 • Verilecek olan bakımın formal veya informal bakım olmak üzere bakımın kimin tarafından verileceğine göre farklı sınıflara ayrılarak bakım yapılmaktadır.

Hastaya verilen hizmetin amacına göre evde koruyucu bakım hizmeti, evde tanı koyucu bakım ve evde tedavi edici hizmetler olmak üzere çeşitlendirilmektedir. Evde tedavi edici hizmetlerde tıbbı yaşam desteği cihazlarına, yoğun bakım ekipmanlarına ihtiyaç olabilir. Hastane merkezli olarak ilerlemektedir. Hastanın yaşamsal özellikleri, sosyo ekonomik durumu dikkate alınarak evde rehabilite edici bakımlar da yapılmaktadır. Kronik hastalığı, özür durumu olanlar için evde uzun süreli bakım yapılmaktadır. Kanser, AIDS gibi hastalıklara sahip olanlar için evde hospis bakımı yapılmaktadır.

Evde Hasta Bakımı Hizmetlerinin Kapsamı

Hastanın bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan evde hasta bakımı oldukça geniş kapsamlı bir hizmettir. Çeşitli hizmetleri içine alan evde bakımda en temel düstur hastanın hem sağlık ihtiyaçlarının hem de bakım ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Evde bakıma karar vermeden önce hastanın ailesinin durumu sosyal, fiziksel, ekonomik, çevresel ve duygusal olarak bütün yönleriyle incelenmelidir. İncelemenin yapılması disiplinli bir ekip çalışması ile gerçekleştirilir. Ekip içinde bakım görevlisi, psikolog, doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist gibi birçok meslekten görevli bulunur.

İlaç temini, medikal ekipmanlar, görüntüleme hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, sarf malzemeleri de hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için evde hasta bakımı hizmetleri içinde sunulur. Resmi olarak yapılan evde hasta bakımında sunulan hizmetler şöyle sıralanabilir;

 • Doktor ziyareti ve hemşire desteğiyle evde sağlık hizmetlerinin sunumu
 • Uğraşı ve konuşma tedavisi, psikoterapi, ayak bakımı ve fizik tedavi gibi destek sağlık hizmetlerinin sunumu
 • Öz bakım hizmetleri içinde yer alan yıkanma, beslenme, giyinme gibi kişisel bakım hizmetlerinin sunumu
 • Ev kazalarına karşı, temizliklerinin yapılması ve güvenlik açısında önemli olduğundan alışverişlerin yapılması
 • İlaçların alınıp getirilmesi, ulaşımlarının sağlanması, refakatçi ihtiyacı varsa karşılanması gibi sosyal desteğin sunulması
 • Diyetisyen eşliğinde yemek, beslenme ve gıda hizmetlerinin verilmesi
 • Danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Bakıcı ihtiyacına karşı bakıcı desteğinin verilmesi

Profesyonel evde hasta bakımından yararlanacak kişilerin durumları bellidir. Yatağa bağlı, kendi işlerini göremeyecek kadar yaşlı, kas ve eklem hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar, kanser gibi tanısı konulmuş ciddi hastalıkları olanlar, ameliyat geçirdiği için bakıma ihtiyacı olanlar sunulacak hizmetlere dahildir. Bu hastalara nitelikli ve düzenli bakım hizmeti sağlık görevlileri tarafından verilir. Sağlık görevlileri tarafından verilen hizmet sadece bakımla sınırlı değildir. Sağlık durumlarının iyileştirilmesi ve vücut fonksiyonlarının en yüksek seviyede konfor ve sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi hedeflenir. Bunun için gerekli olan bütün malzemeler ve hizmetler sunulur.

Evde Bakımı Avantajları Nelerdir?

Hasta olan kişi evde hasta bakımı hizmetini farklı şekillerde alabilir. Aile bireylerinden alacağı bakım hizmeti resmi olmayan bir hizmettir. Fakat resmi olarak verilen bakım hizmetleri de vardır. Bakım hizmetlerini veren çok sayıda şirket bulunmaktadır. Bunların bazıları güvenli değildir. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişiye profesyonel bakım hizmeti aldıracaksanız kaliteli ve güvenli şirketi tercih etmelisiniz. Şirketin güvenilir olup olmadığını Sağlık Bakanlığı tarafından izin durumuna bakarak karar verebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, belli şartları taşıyan şirketlere Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Uygunluk Belgesi vermektedir. Bu belgeyi alanlar ruhsatlı olarak evde hasta bakımı hizmeti verebilmektedir. Ruhsatlı şirketler Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğine uymak zorundadır. Bakanlık tarafından denetime tabi tutulmaktadırlar. Hastanın durumu profesyonel bakımı gerektirmiyorsa aile bireyleri tarafından da resmi olmayan hasta bakımı yapılabilir.

Hasta kişilerin hastanede tedavi ve bakım şartı yoksa evde yapılabilir. Evde yapılan bakım, hastanın sosyal hayata ayak uydurması, sosyalleşmesi ve ailesiyle birlikte yaşayarak toplumla bütünleşmesi adına çok önemli bir yere sahiptir. Alanında eğitimli ve güvenilir kişilerden evde bakım adına hizmet almanın çeşitli avantajları vardır. Profesyonel alınan hizmet sayesinde hasta, aile bireylerinin yaşamlarına engel olmaz. Çalışma gibi geçimi gerektiren durumlardan uzak kalmadan hastanın bakımı yapılır. Aile üyelerine yük olmadan alınacak olan hizmet sayesinde tükenmişlikten kaynaklanan aile içi sorunlar yaşanmaz. Oluşabilecek aile içi sorunların tedbiri erkenden alınmış olur.

Hastaneden taburcu olduktan sonra hastalara evde sağlık hizmeti imkanı sunulur. Bakım hizmeti ekipleri içinde sağlık çalışanları bulunduğundan tedavi süreci kesintisiz olarak işler. Hasta kendi evinde psikolojik olarak mutlu iken sağlık ve bakım hizmetini alır. Böylece yaşam kalitesini artırır ve zamandan tasarruf etme fırsatı elde edilir. Kronik hastalığı olup devamlı takipte olması gereken hastaların kendi evlerinde sağlık hizmetleri almasına imkan tanır. Ömür boyunca sürecek olan tedavinin bir bölümü evde gerçekleştirilir.

Kişi kendi evinde olduğu için bakımı onun uyuduğu ve uyandığı saatte başlar. Banyosu istediği vakitte yaptırılır. Yani bütün hizmetler kişiye göre şekillenir. İyileşme sürecine girenler ve akut tedavisi devam edenlerin evde yapılan bakımları daha konforlu olur. Konfor ve hastanın kendini daha huzurlu hissetmesi tedavi sürecini hızlandırır. Hastane ortamında olası enfeksiyon riski daha yüksektir. Ev ortamında bu risk %15 oranlarına düşmektedir. Hastanın mahremiyeti korunarak çok daha risksiz bir tedavi uygulanır.

Evde Hasta Bakımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Sağlık Bakanlığı evde hasta bakımı ile ilgili yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe soktu. Yönetmelik evde alınacak bakım hizmetinde hekimlerin öneriler, doğrultusunda olması gerektiği vurgulanmaktadır. Hasta ailesinin bulunduğu yerde, alıştığı sosyal ortamda olur. Fakat alacağı hizmet sağlık ekipleri tarafından belirlenir ve sunulur. Yönetmeliğin şartlarını taşıyan kurumlar resmi ve profesyonel olarak hasta bakımı hizmeti verebilirler.

Sağlık Bakanlığı 2011 yılında kendine bağlı evde bakım kurumları kurmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın birimlerinin işleyişlerini düzenlemek amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri Yönergesi yayınlanmıştır. 2011 yılında yayınlanan Evde Sağlık Hizmetleri Yönergesi’nde sağlık birimlerinin görev alanları belirlenmiştir. Hastaya konulan tanı ve doktorun belirlediği tedavinin uygulanması söz konusudur. Ev ortamında yapılan tedavide gerekli olması durumunda tetkikler yapılır, iyileştirme hizmetleri yapılır, tıbbı bakım işlemleri gerçekleştirilir.

Sağlık ekipleri tıbbi malzemelerin ve cihazların kullanımına dair raporların çıkarılmasına yardımcı olurlar. Hasta ve yanında devamlı bulunan ailesine hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgilendirme yapmaktadırlar. Tedavide etkili olan hasta yatağı, ekipmanlar ve cihazların nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti sayesinde hastanın bakımına destek verilmektedir.

Ev ortamı ve aile bireylerinin bulunduğu mekanlar insanın kendini mutlu ve rahat hissettiği yerlerdir. Yapılan araştırmaların sonuçları, ev ortamında yapılan tedavinin daha pozitif neticeler verdiğini göstermektedir. Hasta zaten kendini iyi hissettiği yerde olduğundan dolayı psikolojik olarak rahattır. Psikolojinin olumlu olması hastaların tedavisini pozitif olarak etkilemektedir. Hastaneden taburcu olanlar psikolojik olarak kendini iyi hissederler. İyi olmasa taburcu edilmeyeceği inancı olduğundan dolayı beden tedaviye olumlu etki verir.

Uzun süre hastanede yatan hastalar sosyolojik olarak kendini insanlardan uzaklaşmış hisseder. Duygusal olarak tükenmişlik sendromunun yaşanmasına neden olduğundan doktorlar, hastaların durumlarını değerlendirerek uygun olanları eve taburcu etmektedir. Hasta ve yaşlıların %63’ünün evde bakımını tercih etmiştir. Evde hasta bakımı tercihinin en temek nedeni aile üyelerinin yanında olmak isteğidir.

kaynak: https://www.marmaramedikal.com/

hasta yatağı

Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdırtanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Oy verin